Data policy

Deze website is zo gebouwd door de webmaster om met een minimum aan gegevens een levendige community en leuke clubsfeer te creëren.

Volgende data worden door de webmaster bijgehouden:

  1. Een geldige e-mail van elk lid, dit enkel ten behoeve van communicatie voor de werking van de club. Deze gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt noch gedeeld met derden.
  2. Voor- en familienaam. Deze gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt noch gedeeld met derden. Een aliasnaam is toegelaten (Doch klaag dan niet als u met deze naam aangesproken wordt tijdens bijeenkomsten).
  3. Bankrekeningnummers, dit ten behoeve van de verrekening van stortingen of om kapitaal terug te storten naar de leden. Deze gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt noch gedeeld met derden.

Alle voorgaande gegevens zijn bewaard in databases en machines die volgens de state of the industry gepatcht, beveiligd en encrypted zijn.

Bull’s Eye Society ziet af van reclame op zijn homepage door grote spelers zoals Google. Bijgevolg worden er ook geen cookies van Google geïnstalleerd.
Enkel de cookies van WordPress die voor de werking van de website van belang zijn (v.b. om een login bij te houden) worden door de webmaster toegelaten.

Op deze website worden eveneens foto’s van events en vergaderingen gepubliceerd. Als u niet op een foto wil staan, gelieve dit te laten weten tijdens het fotograferen. Op uw vraag verwijderen wij ook graag foto’s van de site waar u op afgebeeld bent.

Tenslotte: Deze website is de site van een vereniging. Deze vereniging doet zijn best om iets leuks met en vooral voor onze leden te creëren.
Indien u alsnog meent dat deze vereniging uw belangen in meer of mindere mate zou geschaad hebben dan drukken wij alvast onze spijt uit en vragen wij u om uw klachten per e-mail te richten aan webmaster@beleggersclub-dendermonde.be